Kæmpe TAK til alle de frivillige

Frivillige til DHL Stafetten 2023 1

DHL Stafetten involverer normalt mange frivillige, der hjælper med at organisere og facilitere begivenheden. Disse frivillige spiller en vigtig rolle i at sikre, at det enkelte event forløber glat og er en positiv oplevelse for alle deltagere.

DHL Stafetten er afhængig af frivillige hjælpere for at kunne fungere effektivt. Vores frivillige kommer fra forskellige klubber, skoler, foreninger og organisationer, der ønsker at deltage og hjælpe med at arrangere begivenheden.

DHL Stafetten støtter de frivilliges klubber eller organisationer ved at donere en del af overskuddet tilbage til dem som en form for tak for deres arbejde under begivenheden. Dette er en måde at anerkende og belønne de frivilliges indsats og samtidig støtte de klubber eller organisationer, de er en del af.

Frivillige til DHL Stafetten 2023

De frivilliges opgaver kan omfatte:

Registrering og information: Frivillige kan hjælpe med at registrere deltagerne, uddele startnumre og give information om begivenheden, rutetider og faciliteter.

Rute og checkpoint-support: Under selve stafetten kan frivillige stå ved checkpoints på ruten for at guide deltagerne og sørge for, at alt går efter planen.

Vandposter og forplejning: Frivillige kan betjene vandposter langs ruten og sørge for, at deltagerne forsynes med vand og eventuel forplejning.

Sikkerhed og førstehjælp: Nogle frivillige kan være uddannet i førstehjælp og kunne yde hjælp i tilfælde af skader eller nødsituationer.

Logistik og opsætning: Frivillige kan hjælpe med at opstille start- og målområder, opsætte skilte og markere ruten.

Miljøansvar: Nogle frivillige kan være ansvarlige for at sikre, at området forbliver rent og ryddeligt under og efter begivenheden.

Generel support: Frivillige kan tilbyde generel støtte og opmuntring til deltagerne samt besvare eventuelle spørgsmål.

Det er vigtigt at huske, at de specifikke opgaver og roller for frivillige kan variere afhængigt af begivenhedens størrelse, sted og arrangement. Hvis du ønsker at blive frivillig ved DHL Stafetten eller få mere information om de frivilliges rolle, bedes du kontakte den enkelte arrangør direkte.