Året der gik

Aaret der gik IG

2022 er ved at lakke mod enden…

… og det giver mulighed for både at kigge tilbage på det forgangne år, samt glæde sig til det nye år, som selvfølgelig også byder på DHL Stafetten rundt omkring i Danmark 👏🏼

I 2022 er der sket en masse i forbindelse med DHL Stafetten:

🎉 Aarhus kunne fejre 40 års jubilæum med arrangementet. Det er dog ”kun” 30 år siden, at DHL blev officiel sponsor på løbet.

💻 Vi lancerede denne nye hjemmeside, som vi brugte lang tid på at bygge op fra bunden. Vi tilføjede features som en blog, FAQ og udtalelser fra deltagende virksomheder – noget som ikke fandtes på den gamle hjemmeside.

💛 Endelig kom deltagerantallet tilbage på et normalt niveau i kølvandet på Covid-19, som forståeligt nok havde sat en stopper for denne slags arrangementer.

Derudover er der alle de ting, der løbende foregår bag kulissen: Møder mellem DHL og arrangørerne i den enkelte by, produktion af nye materialer til arrangementerne, sociale medier og meget mere.

2023 kommer blandt andet til at byde på endnu et jubilæum, denne gang i Aalborg! Vi vil også gøre arrangementerne endnu mere bæredygtige og kigge på nye tiltag på fx ruterne i de forskellige byer. Behøver vi at sige, hvor meget vi glæder os? 🙋🏽