Downloads

Vi har lavet en række filer, der promoverer jeres deltagelse i DHL Stafetten. De kan anvendes på jeres intranet, i mails, på Facebook, på Instagram eller på Linkedin.

LinkedIn

Download
Facebook Banner

Download


Email Banner

Download
Instagram

Download
'